Persondatapolitik

Formålet med Wash Worlds persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Wash World har en målsætning om at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles samt hvordan de videregives eller opbevares.

Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvordan indsamler Wash World personoplysninger?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Wash World har brug for personoplysninger, jf. nedenfor, såfremt du ønsker at blive medlem og dermed kunne administrere dit medlemskab, levere målrettet information og ekspedere bestillinger til dig.

Ved handel gennem Wash Worlds netbutik registreres personoplysninger med det formål at kunne levere varen/abonnementet til dig.

Wash World indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Giver oplysninger i forbindelse med at du opretter eller foretager ændringer på dit medlemskab hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. ved oprettelse af profil samt tilmelding til nyhedsbrevet
 • Ved indmeldelse hos Wash World i forbindelse med medlemskab og når du abonnerer på Wash Worlds nyhedsbreve
 • I forbindelse med brug af Wash Worlds ydelser
 • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback
 • Giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde
 • Via browser cookies og web beacons
 • Via TV-overvågning

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og kunder.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved vaskehallens indgang samt indeni selve vaske- og tørrehallen.

Hvilke informationer indsamler Wash World?

Wash World indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato
 • Kreditkortoplysninger – ved evt. køb af medlemskab
 • Købshistorik
 • Brugen af dit medlemskab hos Wash World
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Nummerplade

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Hvem videregiver Wash World personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.washworld.dk videregives kun til:

 • udvalgte og betroede tredjemænd (underleverandører, vareleverandører, IT-leverandører og IT-support), der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt; og
 • forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto

Wash World videregiver derudover kun personoplysninger til andre hvis det kræves af lovgivningen, hvis der foreligger en retskendelse eller f.eks. ved forsikringssager og i henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for Wash World.

For at kunne videreudvikle og forbedre Wash Worlds hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest på www.washworld.dk.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Wash World ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.washworld.dk.

Wash World udveksler oplysninger om dit medlemskab med leverandører for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser, herunder for at kunne administrere dit medlemskab og de tilbud, som du vælger at udnytte via dit medlemskab af Wash World.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere inden for EU. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Wash Worlds vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine medlemsoplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Som registreret medlem hos Wash World har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Wash World via e-mail: info@washworld.dk.

Online køb med kreditkort

Wash World anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk), i forbindelse med dit medlemskab og køb af vask og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Wash World er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk).

Hvad er formålet med behandlingen?

Wash World indsamler og behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte medlemsbetingelser pkt. 6 samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, om du er privat- eller erhvervskunde der både afgør hvilke personoplysninger Wash World indsamler samt formålet med indsamlingen.

Wash Worlds formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af Wash Worlds serviceydelser
 • Kontakt til dig i forbindelse med behandlingen af dit medlemskab
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Wash Worlds serviceydelser
 • Tilpasning af Wash Worlds kommunikation og markedsføring til dig ved dit samtykke
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing ved dit samtykke
 • Administration af din relation til Wash World
 • Opfyldelse af lovkrav

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for det juridiske grundlag, hvorpå Wash World baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Wash World kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med dit medlemskab, kontantvask og/eller andre aftaler.

Ligeledes kan Wash World behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Wash World kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Wash World kan forfølge kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Wash Worlds serviceydelser.

Personoplysninger, som er afgivet til behandlinger i forbindelse med leveringen og vedligeholdelsen af de tjenester og produkter, som du har købt, og øvrig administration af kundeforholdet, opbevares af Wash World i maksimalt 5 år efter aftalens ophør og fra udgangen af det pågældende regnskabsår i medfør af Bogføringslovens § 10, stk. 1.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Wash World behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Wash World har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Wash World har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Wash World alle oplysninger, som Wash World ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Wash World efter lovgivning er pålagt at skulle behandle og/eller opbevare personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Wash World enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt kopi af både billed- og adresselegitimation.

Du kan også kontakte Wash World, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller nærværende aftale.

Anmodningen fremsendes til:

Wash World ApS
CVR-nr. 3448 6735

Ryvangs Allé 26
2100 København Ø
Mail: info@washworld.dk

Web: www.washworld.dk

Wash World vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Wash World, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Opbevaringssikerhed og deling af dine personoplysninger

Wash World beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Wash World har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

Wash World kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Wash World løbende back up af vores datasæt.

Wash Worlds sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Wash Worlds interne systemer benytter Wash World sig af eksterne leverandører til vores hjemmeside, medlemssystem og betalingsløsning.

Wash World sletter dine personoplysninger, når Wash World efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Cookies

Wash World anvender cookies til Wash Worlds digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: Cookiepolitik

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Wash Worlds behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Wash World ApS
CVR-nr. 3448 6735

Ryvangs Allé 26
2100 København Ø
Mail: info@washworld.dk

Web: www.washworld.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Wash Worlds hjemmeside.