Handelsbetingelser

1. Generelt

1.1

– Wash World ApS (Wash World) tilbyder ubegrænset bilvask via medlemskab i Wash World
– Medlemskab i Wash World er tilknyttet til den tilmeldte bil. Derfor skal bilens nummerplade
indtastes ved tilmelding. Kunden forpligter sig derfor til, kun at vaske tilmeldte bil som
registreret under medlemskabet.
– Når du tilmelder din bil et Wash World medlemskab accepterer du nedenstående
vilkår og betingelser.
– Wash World registrerer bilen/medlemskab ved vaskeanlæg via et nummerplade
genkendelsessystem. Medlemmet accepterer herved at fører af bilen kan handle på vegne af medlemmet, også med hensyn til opgradering af vaske og deraf følgende forbrug og pådragne betalingsforpligtigelser.
– Ved indmelding fremsender Wash World et velkomstbrev pr. mail, hvori en 4 cifret kode
er inkluderet. Det er vigtigt, at dette brev og kode gemmes. Pinkoden skal bruges i
forbindelse med bilvasken i tilfælde af nummerpladen ikke genkendes af systemet. I det
tilfælde skal nummerplade og kode indtastes ved betalingsterminalen for at kunne vaske på medlemskabet. Medlemmet har ansvar for at holde denne kode personlig.
– Wash World tilbyder tilkøbsprodukt ”adgang til alle Wash World vaskehaller” i Danmark til kr. 10 ekstra per måned. Ved fravalg af ”adgang til alle vaskehaller” vil det fortsat være muligt at gæstevaske på andre end primær vaskehal for kr. 10 per vask.
– Medlemskab kan ikke oprettes til hyrebiler (f.eks. Taxi, Flex Trafik, Handicap kørsel, biler på korttidsudlejning, skolevogne, fragtvogne m.v.) Vi kan tilbyde enkeltvaske med rabat for disse kategorier. Brug kontaktformularen i menuen under "Kundeservice" for oprettelse af denne ordning eller ved spørgsmål.
– Der er ingen binding ved et Wash World medlemskab, der kan opsiges før d. 20. i en måned
til udgangen af samme måned.
– Ved brug af Wash Worlds vaskehaller, skal du være særligt opmærksom på:
o    Ingen forvask af bil, som blokerer adgang til vaskehallen.
o    Vælg din vask, imens bilen foran dig bliver vasket.
o    Vær klar og kør ind i vaskehallen, når det er din tur.
Ved overtrædelse af ovenstående forbeholder Wash World sig ret til at stoppe medlemskaber med øjeblikkelig virkning.

1.2 Procedure/ændringer af medlemskab

– Når Kunden har tilmeldt sin bil i Wash World, fremsendes et velkomstbrev til kunden.
Velkomstbrevet indeholder blandt andet et log-in til vores medlemssystem.
– Ved ændringer, som er en væsentlig forringelse for medlemmet, fremsender Wash World pr. mail de nye medlemsbetingelser til kunden. Ved mindre ændringer for kunden gives der ikke besked pr. mail. Ændringerne vil blive offentliggjort på www.washworld.dk.
– Tilmeldte bil/nummerplade kan ændres ved login på din profil på www.washworld.dk max. 1 gang pr. løbende 30 dage.
Se oftest stillede spørgsmål på vores hjemmeside for guide til login/procedure.
– Den tilmeldte betalingsløsning kan ændres ved login i medlemssystemet med det i velkomstbrevet fremsendte medlemsnummer eller din e-mailadresse og valgte adgangskode ved tilmeldingen. Under ‘betalinger’ kan du ændre den tilmeldte betalingsløsning.
– Udmeldelse og Bero, gøres også ved login på din profil. Dette skal gøres inden d. 20. i en måned til udgangen af samme måned. Udmelding senere end denne dato vil effektueres med udløb i den efterfølgende måned. Medlemskabet kan sættes i bero i min. 3 uger og max. 4 mdr. fordelt på max. 2 gange årligt.

2 Vilkår knyttet til oprettelse og anvendelse af medlemskabet

2.1 Udstedelse mv.

– Medlemskab udstedes kun til myndige personer over 18 år.
– Medlemskab er bilspecifikt og må KUN anvendes til vask af den bil som er tilmeldt. Nr. plade kan ændres på din profil pr. løbende 30 dage.

2.2 Betaling

– Ved tilmelding accepterer medlemmet en automatisk månedlig betaling af medlemskabet.
– Ved tilmelding betaler medlemmet medlemskabspris for de resterende dage af måneden,
samt den efterfølgende måned hvis oprettelse sker d. 19. i måneden eller herefter. Herudover
betales oprettelsesgebyret på kr. 99,- sammen med medlemskabsbetalingen, når medlemmet tilmelder sig.
– Medlemskabet betales 1 måned forud, og opkrævningen sker på den sidste bankdag i måneden eller første hverdag i efterfølgende måned via tilmeldte betalingsløsning.
– Hvis ikke betalingsaftale overholdes kan et gebyr pålægges ved for sen betaling.
– Det er muligt at opgradere din vask ved betalingsanlægget, hvis du ønsker et andet program en gang imellem. Eventuelt valgte opgraderinger betales sammen med den månedlige betaling.
– Køb foretaget på betalingsterminal tilbagebetales op til 30 dage efter transaktionsdato.

2.3 Sikkerhed

– Pinkoden kan misbruges. Pas derfor på den. Opbevar den f.eks. i aflåst handskerum,
men aldrig lagt løst i bilen og synlig udefra. Det er medlemmets ansvar at holde denne personlig.
– Tyveri, misbrug eller formodning herom skal straks anmeldes til Wash World.
Hvis misbrug mistænkes skal det straks meddeles Wash World via brug af kontaktformularen i menuen under "Kundeservice"
Herefter vil pinkoden blive annulleret og medlemmet vil modtage en ny.
– Der kan i sådanne tilfælde blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-.

2.4 Driftstop og service

– Det er Wash Worlds mål at sikre en høj kvalitet og tilgængelighed af vore anlæg.
Dette kræver regelmæssig vedligeholdelse og service. Driftstop er uundgåelige og uforudseelige og netop derfor har Wash World indgået serviceaftaler med ledende leverandører på markedet, for derigennem at minimere gene for vore kunder. Wash World vil bestræbe, at udføre sådan
vedligeholdelse og service i tidsrum på dagen, hvor vaskehyppigheden er lavest.
– Ved tegning af medlemskab i Wash World accepterer kunden at service vil blive udført indenfor
vaskehallens normale åbningstider, samt at både driftstop og regelmæssig service kan begrænse
kundens adgang til en given vaskehal.

3 Betaling og fakturering

3.1 Betaling

– Det skyldige beløb trækkes automatisk på kundens tilmeldte betalingsløsning sidste bankdag i måneden eller første hverdag i efterfølgende måned.
– Dette er også den sidste rettidige betalingsdag. Wash World forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr ved for sen betaling.

3.2 Fakturering

– Som medlem bliver du automatisk opkrævet for dit medlemskab samt eventuelle opgraderinger hver måned. Du har herudover mulighed for at hente en faktura på det pågældende beløb ved at logge ind på vores hjemmeside.
–  I tilfælde af reklamationer vedrørende den månedlige faktura skal Wash Worlds kundeservice kontaktes ved brug af kontaktformularen i menuen under "Kundeservice" snarest muligt efter den automatiske opkrævning er gennemført.

4. Binding og fortrydelsesret

– Der er ingen binding i Wash World. Kunden kan opsige sit medlemskab før d. 20. i en måned
til udgangen af samme måned.
– Der er ingen fortrydelsesret. Kunden vil som minimum ved indmeldelse i Wash World betale
proportionalt månedspris fra indmeldelsesdato frem til udgangen af den aktuelle måned.
– Har man meldt sig ind efter d. 20. i en given måned, vil man som minimum blive opkrævet
månedspris i løbende måned + 1 måned.

5. Hæftelse for misbrug mv.

– Misbruges medlemskabet og/eller pinkoden, kan medlemmet blive ansvarlig
for tab herved i overensstemmelse med gældende regler.
– Som forbruger følger hæftelsesreglerne af betalingstjenesteloven, hvorefter medlemmet
kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af medlemskabet/pinkoden.
– Pinkode/medlemskabet tilhører den tilmeldte nummerplade. Hvis pinkoden/medlemskabet bliver misbrugt til vask af en anden bil end den tilmeldte/registrerede bil, opsiges medlemskab uden varsel og medlemmet opkræves ved træk på tilmeldte betalingsløsning for vaskens pris samt et gebyr på 500 kr. pr. episode.

6. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v.

– Den dataansvarlige for de indsamlede oplysninger er Wash World ApS
– De ved tilmeldingen anførte oplysninger vil blive behandlet fortroligt og kun anvendt i forbindelse med oprettelsen af medlemskab og løbende betalinger. Oplysningerne opbevares iht. Wash Worlds persondatapolitik, som du kan se her.
– Wash World har ret til at anvende oplysningerne i sin markedsføring overfor medlemmet og i et vist omfang til generelle statistikker og analyser

7. Ændringer af vilkår mv.

– Ændringer af medlemsvilkår kan ske med en måneds varsel ved meddelelse på enten Wash Worlds hjemmeside eller pr. e-mail. Medlemmet anses for at have accepteret ændringerne, hvis medlemmet benytter medlemskabet efter udløbet af varselsperioden. Kan medlemmet ikke godkende ændringerne, skal dette meddeles Wash World inden udløbet af varselsperioden, hvorefter medlemskabet ophører.

8. Ophør eller spærring

– Wash World kan uden varsel opsige kundens medlemskab, alternativt spærre det, hvis kunden giver
anledning hertil herunder ved manglende betaling, misbrug og mistanke om uberettiget brug
– Medlemmet kan til enhver tid opsige medlemskabet inden d. 20 i måneden til ophør ved
udgangen af samme måned.

9. Instruktioner der skal følges ved brug af vaskehallen:

Før og efter vask:
– Skub spejle ind. Afmonter antenne, tagbøjler, tagboks m.m.
– Kør frem til maskinen viser ’STOP’. Parker bilen lige og i midten af vaskehallen.
– Træk håndbremsen og luk døre, vinduer og soltag.
– Har du valgt at blive i bilen under vask, vil vasken starte automatisk herefter.
– Har du valgt at være udenfor vaskehallen under vask, skal du starte vasken på betalingsautomaten.
– Afprøv altid bremserne efter vask.
– Vaskehallen er videoovervåget.

10. Klager

10.1 Undtagelser

Der ydes ikke erstatning for sidespejle, vinduesviskere, antenner, spoilere,
reservehjul samt ekstra udstyr, der beskadiges under vask.

10.2 Klageadgang

Skader som følge af korrekt brug af vaskehallen og som medlemmet vurderer, at Wash World vil være erstatningspligtig overfor, skal anmeldes umiddelbart efter skaden er sket via kontaktformularen i menuen under "Kundeservice" og senest 18 timer efter skaden er sket.

Medlemsbetingelserne er gældende fra 1. Maj 2018.