Aftalevilkår for brug af Wash World

1. Formål

Wash World tilbyder bilvask, selvvask og bilpleje, der gøres tilgængeligt via bilvask medlemskab, enkeltvaskfordelsprogram eller enkeltstående køb med betalingskort. Du kan finde information om de aktuelle Wash World produkter på washworld.dk (”Hjemmesiden”).

Vores formål er at sikre effektiv, moderne og miljørigtig bilvask, selvvask og bilpleje med kort ventetid. Vi arbejder løbende på ændringer og udvikling af teknologi, som har til formål at sikre høj kvalitet af vores gældende produkter.

2. Aftalevilkår

Disse aftalevilkår gælder, og er juridisk bindende, for alle brugere af vores medlemskab til fri bilvask, enkeltvaskfordelsprogram, bilpleje og enkeltvask. Vores medlemskab samt enkeltvaskfordelsprogram vil fremadrettet blive betegnet samlet som; ”Tjenesten”. Du skal læse og godkende aftalevilkår og regler, inden du benytter Tjenesten, bilpleje eller vores enkeltvask. Ved at bruge Tjenesten, bilpleje eller vores enkeltvask, accepterer du disse aftalevilkår og samtidig samtykker til at overholde dem. Aftalevilkårene er gældende, så længe du har et kundeforhold med os. Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer eller er ude af stand til at overholde aftalevilkårene, har du ikke ret til at anvende Tjenesten, bilpleje eller vores enkeltvask.

3. Information om os

Tjenesten, enkeltvask og bilpleje er udbudt af Wash World ApS. Vi er registreret i Danmark under CVR-nummer 34486735 med adresse Dynamovej 11, 1. tv, 2860 Søborg.
Eventuelle spørgsmål, som vedrører tjenesterelaterede problemer, skal ske direkte til os via de kontaktoplysninger, du finder i disse aftalevilkår.

4. Adgang til og brug af Tjenesten

For at anvende Tjenesten kræves det, at du bliver kunde hos os ved at oprette en kundeprofil. Du opretter din kundeprofil på Hjemmesiden og godkender disse aftalevilkår. Enkeltstående køb kræver ikke oprettet kundeprofil på Hjemmesiden. Du kan afslutte dit kundeforhold med os ved at stoppe dit medlemskab på din profil på Hjemmesiden. (kontaktoplysninger findes under ”Support” nedenfor).
Når du har oprettet en kundeprofil på Hjemmesiden, kan du få adgang til Tjenesten ved at:

 • Tegne et løbende abonnement og betale månedligt forud (“Abonnementsprisen”), indtil du opsiger dit abonnement. Hver måned, du abonnerer på medlemskabet, kaldes “Abonnementsperioden”.

Eller:

 • Oprette dig i vores enkeltvaskfordelsprogram for enkeltvask, som har til formål at yde fordele for dig ved gentagne køb af enkeltvask hos Wash World.

For at få adgang, og ved tilmelding, til Tjenesten, skal du godkende følgende betingelser:

 1. Du skal indestå for, at de oplysninger, du har angivet i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og korrekte, og du skal meddele os, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres.
 2. Tjenesten gælder kun i Danmark og for registrerede bil(er). Desuden må vores abonnement til fri bilvask ikke bruges til hyrevogne, taxa – eller anden erhvervsmæssig persontransport. Vi kan tilbyde enkeltvaske med rabat for disse kategorier. Brug kontaktformularen i menuen under Kundeservice for oprettelse af denne ordning eller ved spørgsmål.
 3. Du skal registrere dine betalingsoplysninger til dit abonnement til fri bilvask.
 4. Vi registrerer bilen/medlemskab ved vaskeanlægget via nummerplade genkendelsessystem. Du accepterer herved, at fører af bilen kan handle på vegne af medlemmet, også med hensyn til opgradering af vaske og deraf følgende forbrug og pådragne betalingsforpligtigelser. Bemærk, ønskenummerplader kan ikke genkendes automatisk og skal indtastes manuelt ved indtjekning for medlemmer af vores fri bilvask.
 5. Ved tilmelding til Tjenesten vælges en 4-cifret kode. Koden skal bruges til at logge ind på din kundeprofil på Hjemmesiden. Koden skal også anvendes i forbindelse med bilvasken for biler, som er tilknyttet vores medlemskab til fri bilvask, hvis nummerpladen ikke genkendes af systemet. I det tilfælde skal nummerplade og kode indtastes ved betalingsterminalen for at kunne vaske på medlemskabet.
 6. Ved brug af Tjenesten skal du være særligt opmærksom på korrekt brug af vaskeanlæg. Læs mere nedenfor under ”korrekt brug af vaskeanlæg”.
 7. Der kan forventes driftstop og service indenfor vaskehallens åbningstid. Vi vil bestræbe os på at udføre vedligeholdelse og service i tidsrum på dagen, hvor vaskehyppigheden er lavest. Det er vores mål at sikre en høj kvalitet og tilgængelighed af vores anlæg.
 8. Vaskeanlægget og område er videoovervåget.
 9. Du må ikke anvende eller lade andre anvende Tjenesten til ulovlige eller upassende formål.

5. Adgang til og brug af vores enkeltvask og bilpleje

For at få adgang til brug af vores enkeltvask og bilpleje skal du acceptere nedenstående punkter. For at få adgang til enkeltvask, kører du blot op til terminalen ved vaskehallen og vælger den ønskede vask. Du betaler med det samme ved terminalen via valgt betalingsmetode. Vi kan tage imod betaling via betalingskort, MobilePay, ApplePay mm.

 1. Vi registrerer bilen ved vaskeanlægget via nummerplade genkendelsessystem/videoovervågning på pladsen. Læs mere om, hvordan vi behandler oplysningerne i vores datapolitik.
 2. Ved brug af vores enkeltvask eller ét af vores bilplejeprodukter, skal du være særligt opmærksom på korrekt brug af vaskeanlæg eller bilpleje. Læs mere nedenfor i punkt 6, under ”korrekt brug af vaskeanlæg og bilplejeprodukter”

6. Korrekt brug af vaskeanlæg og bilplejeprodukter

Korrekt brug af automatisk vaskehal

 • Kontroller, at din bil overholder max. højde – og breddemål. De specifikke mål for din vaskehal finder du under Find vaskehal
 • Skub spejle ind. Afmonter antenne, tagbøjler, tagboks, spoilere, samt ekstraudstyr m.m.
 • Brug viskerposer
 • Kør frem til maskinen viser ’STOP’. Parker bilen lige og i midten af vaskehallen og sluk motoren.
 • Træk håndbremsen, sæt automatgear på ”P” og luk døre, vinduer, soltag m.m.
 • Slå bilsensorerne fra på vinduesviskere, automatisk bagagerumsåbning m.m
 • Bliv siddende i bilen under vask.
 • Afprøv altid bremser efter vask.
 • Det er ikke tilladt at forvaske bil – og fælge i opmarchområde. Forvask må kun ske på områderne, som er afmærkede; ”forvaskeplads”.

Korrekt brug af bilplejeprodukter, herunder bl.a. højtryksforvask, måtterenser m.m.:

 • Følg instruktioner for produktet nøje.
 • Brug højtrykslange med stor omhyggelighed da vandstrålerne kan forvolde skade, hvis de bruges for tæt på. Wash World anbefaler en minimumsafstand på 10 cm.
 • Der må ikke vaskes fødevarebiler eller anden form for erhvervsrelateret maskineri. Udstyret er kun beregnet til personbiler.
 • Vask af motor og undervognsstel med højtrykslanser frarådes, da vandindtrængning vil kunne forvolde skade.

Bemærk, at brug af vaskeanlæg og bilplejeprodukter er på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for person- eller tingsskade.

7. Betaling og fakturering

Det er en forudsætning for brug af abonnement til fri bilvask, at du registrerer og løbende opdaterer dine betalingsoplysninger.
Abonnement til fri bilvask betales forud, sidste bankdag eller hverdag i måneden. Dette er sidste rettidige betalingsdag. Beløbet trækkes fra det betalingskort, som du har angivet i forbindelse med din registrering eller gennem anden aftalt betalingsmetode, f.eks. PayByPlate eller lignende betalingstjeneste.
Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Ved for sen betaling spærres medlemskabet midlertidigt, og vi forbeholder os retten til at opkræve rykkergebyr på kr. 99,-
Ubegrænset bilvask abonnenter kan tilkøbe et større vaskeprogram ved vaskehallen. Disse tilkøb opkræves sammen med næste månedlige betaling.
Enkeltstående køb og enkeltvask opgraderinger, foretaget på betalingsterminal, tilbagebetales op til 30 dage efter transaktionsdato ved driftstop, fejl på anlæg eller lignende. Fejl skal meldes til Kundeservice inden du forlader vaskeanlægget
Ved oprettelse af medlemskab til fri bilvask opkræves 99,- i oprettelsesgebyr, medmindre andet fremgår af hjemmeside eller annoncering.
Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes som betaling for Tjenesten, kan findes på Hjemmesiden. Du har herudover mulighed for at hente en faktura på det pågældende betalte beløb på Hjemmesiden.
Ved din registrering af dine betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjepart, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af Virksomheden de betalingsoplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af Tjenesten.
Information om dine gennemførte køb kan findes under ”Betalinger” på din kundeprofil på Hjemmesiden.

8. Binding

Der er ingen binding i Wash World. Du kan opsige dit abonnement før d. 20. i en måned til udgangen af samme måned. Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til ”Min Profil” på Hjemmesiden. Opsiger du dit medlemskab efter d. 19. i en måned, så vil abonnement samt fakturering af dette ophøre ved udgangen af efterfølgende måned.
Du vil ved tilmelding til vores abonnement betale forholdsmæssig månedspris, fra indmeldelsesdato, frem til udgangen af den aktuelle måned.

9. Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. ved gennemførelsen af oprettelse af det ønskede medlemskab. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.
Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.
Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, f.eks. pr. brev eller e-mail, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
Wash World ApS, Dynamovej 11, 1. tv, 2860 Søborg eller via fanen; Kundeservice på vores hjemmeside.
Hvis du starter med at gøre brug af Tjenesten, bortfalder fortrydelsesretten.

10. Hæftelse for misbrug mv.

Ved brug af Tjenesten hæfter du efter danske retsregler for tab, Wash World måtte lide som følge af andres uberettigede brug af Tjenesten. Ved mistanke om, at medlemskabet bliver anvendt til vask af anden bil end tilmeldte, kontakt ”Kundeservice” hurtigst muligt så medlemskabet kan blive spærret.
Tjenesten tilhører den tilmeldte nummerplade. Hvis koden bliver misbrugt til vask af en anden bil, end den tilmeldte bil, eller jf. punkt 4.2, opsiges medlemskab uden varsel og medlemmet opkræves ved træk på tilmeldte betalingsløsning for vaskens pris samt et gebyr på 500 kr. pr. episode. Dette kan efter vurdering blive erstattet af et administrationsgebyr på 250 kr. samt vaskens pris pr. episode.

11. Enkeltvaskfordelsprogram

 • Betingelserne for enkeltvaskfordelsprogrammet følger endvidere alle punkter i nærværende aftale, medmindre andet er fremlagt.
 • På medlemsprofilen findes relevant information omkring enkeltvaskfordelsprogrammet, som bl.a. omfatter digitalt stempelkort, købshistorik, præferencer for elektronisk post m.m.
 • Rabatter, fordele mm. indløses automatisk eller ved indtastning af mobilnummer ved første besøg efter rabatter, fordele mm. er aktive.
 • For at blive medlem af vores enkeltvaskfordelsprogram skal du have et telefonnummer og minimum én nummerplade at tilknytte enkeltvaskfordelsprogrammet. Der er ikke et maksimum for antal nummerplader, som kan tilknyttes enkeltvaskfordelsprogrammet.
 • Det er gratis og uforpligtende at blive medlem af vores enkeltvaskfordelsprogram – du forpligter dig ikke til at købe for at blive medlem.
 • Man kan blive medlem af enkeltvaskfordelsprogrammet på Hjemmesiden eller betalingsstanderen ved en af vores lokationer. Ved oprettelse af medlemskab på Hjemmesiden indtastes e-mail, mobilnummer, nummerplade samt en 4-cifret kode til logge ind på medlemsprofil. Ved oprettelse af medlemskab ved en af vores lokationer indtastes mobilnummer, hvorefter indtastning af resterende oplysninger vedrørende medlemskabet fortsættes via link tilsendt på SMS. Bemærk, at du ved oprettelse accepterer betingelserne ved enkeltvaskfordelsprogrammet på Hjemmesiden.
 • Betalingskort kan tilknyttes enkeltvaskfordelsprogrammet for automatisk betaling af enkeltvask ved næste besøg på lokationen. Såfremt automatisk betaling fejler, skal der betales med betalingskort eller andet gældende betalingsmiddel ved vaskehallen.
 • Hvis nummerpladen ikke aflæses automatisk ved vaskehallen, skal du indtaste registrerede telefonnummer på betalingsterminalen for at få tilgang til vasken via enkeltvaskfordelsprogrammet.
 • Bemærk, at dit digitale ”Wash-card” med vaskestempler som udgangspunkt bortfalder 6 måneder efter seneste vask.
 • Bemærk, at fordele, rabatter, tilbud mv. som udgangspunkt bortfalder 6 måneder efter det tidspunkt hvor fordelen, rabatten eller tilbuddet er optjent. Hvis der er tilbud som har kortere udløbstid, vil det fremgå klart og tydeligt ved produktet på Hjemmesiden.

12. Ændringer af vilkår, priser, aftalevilkår m.m.

Samtlige priser for vores aktuelle produkter er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid, hvilket vil blive meddelt dig i overensstemmelse med disse vilkår. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refunderes, og vi foretager ingen tilbagebetalinger eller krediteringer for manglende anvendelse eller kun delvis brug af Tjenesten.
Du har ret til at ændre dit abonnement efter gældende regler. Hvis du vælger at opgradere dit abonnement, vil merpris for resterende måned blive opkrævet sammen med opkrævningen for efterfølgende måned. Den nye abonnementspris vil få virkning fra den næste forfaldsdato for betaling. Hvis du vælger at nedgradere dit abonnement til en pakke med lavere pris, vil både prisændringer og pakkeændringen få virkning fra den næste forfaldsdato for betaling.
Vi giver dig mindst 30 dages varsel per e-mail, hvis der forekommer ændringer i priser. Væsentlige ændringer vedrørende abonnement til fri bilvask varsles individuelt per e-mail. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementet tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjepart, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.Hvis du ikke kan acceptere prisændringen, har du ret til at opsige dit abonnement med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, hvis vi har modtaget meddelelse herom mindst tre (3) kalenderdage før ændringens ikrafttræden.
Ændring i priser, som beskrevet ovenfor, omfatter også indførelsen af nye priser, gebyrer mv.
Vi har ret til at ændre i indhold af pakker, som du abonnerer på. Hvis ændringen er til væsentlig ugunst for dig, vil vi gøre dig opmærksom på sådanne ændringer via e-mail. En sådan ændring vil træde i kraft på det tidspunkt, som er angivet i meddelelsen, dog tidligst tredive (30) kalenderdage efter meddelelsen er sendt eller offentliggjort. En ændring kan træde i kraft tidligere, hvis den er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse truffet af myndighederne, en ændring af lovgivningen eller en lignende situation af force majeure karakter.
Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer og/eller tilføjelser til disse aftalevilkår. Ændringer/tilføjelser vil fremgå af Hjemmesiden. Vi anbefaler, at du løbende holder dig opdateret ved at besøge Hjemmesiden regelmæssigt.
Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer og/eller tilføjelser til disse aftalevilkår via e-mail mindst 30 dage før ændringen, og/eller tilføjelsen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Dette er dog på den betingelse af, at ændringen ikke åbenlyst er til din fordel og under forudsætning af, at vi har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger aftalen i overensstemmelse med det ovenfor angivne, betyder det, at du accepterer ændringen.

13. Behandling af personoplysninger

Når du opretter en kundeprofil til Tjenesten, samt når du anvender Tjenesten eller køber en enkeltvask, indsamler og behandler vi visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi behandler de indsamlede oplysninger i vores persondatapolitik.

14. Support/kontaktoplysninger

For at komme i kontakt med vores kundeservice kan du enten:

 • Bruge vores kontaktformular Kundeservice eller skrive til os på [email protected]
 • Ved maskinstop kan du ringe til vores driftstelefon – telefonnummeret til vores driftstelefon er tilgængelig på alle vores lokationer, og kan findes på terminalen, såvel som inde i vaskehallen. Bemærk, at der udelukkende behandles akutte driftstop her. Andre henvendelser bedes sendes igennem kontaktformular på Hjemmesiden.
 • Sende et brev til os: att. Wash World ApS Kundeservice, Dynamovej 11, 1. tv, 2860 Søborg.

15. Links fra Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider og påtager os intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved dit brug af disse hjemmesider.

16. Klager

Skader som følge af korrekt brug af vaskeanlægget og som medlemmet vurderer, at Wash World vil være erstatningspligtig overfor, skal anmeldes umiddelbart efter skaden er sket via kontaktformularen i menuen under Kundeservice” og senest 18 timer efter skaden er sket.
Giver vi dig ikke ret i klagen, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Undtagelser: Der ydes ikke erstatning for sidespejle, vinduesviskere, antenner, spoilere, reservehjul, pyntelister, stænkklapper, lavprofildæk, stoftag, fælge samt ekstra udstyr, der beskadiges under vask.
Det er kundens ansvar at sikre bil overholder højde- og breddemål. Hertil er følgende biler ikke tilladt i vores vaskeanlæg; pickup trucks uden hardtop, biler med lifte, biler med skiboks el.lign.

17. Overdragelse

Du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Vi har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

18. Aftalen

Disse aftalevilkår, vores Cookie- og privatlivspolitik samt persondatapolitik udgør det hele samlede aftalegrundlag mellem dig og Wash World og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige, vedrørende indholdet af disse bestemmelser.

19. Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for svigt, nedbrud eller utilgængelighed eller fejl på Hjemmesiden samt Tjenesten eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

20. Ugyldighed

Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og os blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftale. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

21. Samtykke til markedsføringsmateriale

I forbindelse med oprettelse af en profil på Hjemmesiden, kan du vælge om du vil modtage elektronisk markedsføringsmateriale. Ud over e-mails omfatter elektronisk post også talebeskeder, videobeskeder, MMS og SMS.

Du kan til enhver tid gebyrfrit fravælge at modtage markedsføringsmateriale; enten via fremsendte mail eller på Hjemmesiden under ”Min profil”.

Elektronisk post vil til enhver tid kunne blive sendt, såfremt der er tale om købskvitteringer, betalingsrestancer eller ved tilkøb, op/nedgradering, pause eller stop af Tjenesten.